Wpisz swój adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościowe treści.

Potwierdzam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

#KARMIMYWIEDZĄ

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pełen niespodzianek

Każdego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawdź!
x

Największe kryzysy wizerunkowe w mediach 2022 roku

Partner More Bananas

Agencja Alert Media Communications na przełomie listopada i grudnia 2022 roku  przeprowadziła w panelu eksperckim badanie Kryzysometr 22/23. Wzięło w nim udział 102 rzeczników, dyrektorów i menedżerów PR z wiodących polskich firm, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Agencja poprosiła ich o wskazanie największych kryzysów roku 2022 z podziałem na trzy kategorie: publiczno-polityczną, firm i organizacji oraz marek osobistych.

Postanowiliśmy w Newspoint te najgłośniejsze kryzysy przepuścić przez nasze narzędzie do monitoringu mediów i dokonać głębszej analizy. Sprawdziliśmy też, czy nie było innych – równie “głośnych” akcji. Czy faktycznie o tych “wydarzeniach” i osobach pisało się najwięcej w negatywnym kontekście? Który z tych kryzysów wygrałby ranking popularności w mediach?

Analiza największych kryzysów 2022

O kryzysie związanym z Narodowym Bankiem Polskim oraz Prezesie Adamie Glapińskim napisano najwięcej – odnotowano przeszło 2 miliony publikacji. Ponad 1,5 miliona wzmianek dotyczyło wprowadzonych wraz z początkiem 2022 roku w Polsce regulacji związanych z Polskim Ładem. Środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy oraz tzw. spór o praworządność w Polsce, to obszary, o których pojawiło się w przypadku każdego z nich przeszło 1 milion wzmianek. Katastrofa ekologiczna Odry to ostatni obszar przekraczający liczbę 0,5 miliona odnotowanych treści.

Największy zasięg przekraczający 100 milionów wygenerowały kryzysy dotyczące Narodowego Banku Polskiego i prezesa Adama Glapińskiego oraz afer seksualnych w kościele katolickim. Ponad 50 milionowy zasięg odnotowany został odpowiednio w przypadku każdego z następujących kryzysów: otrzymanie środków z Krajowego Planu Odbudowy przez Polskę, dyskusja w kontekście stanu praworządności w Polsce, regulacje związane z Polskim Ładem. W przypadku pozostałych analizowanych obszarów zasięg materiałów nie przekraczał 35 milionów.

Warte podkreślenia jest, że nie o każdym z tematów pisano w mediach przez cały 2022 rok. Kryzysy związane z Jarosławem Kaczyńskim czy Jerzym Stuhrem wybuchły w ostatnim kwartale roku, gdzie w przypadku pierwszego był to listopad zaś drugiego, październik. Sprawia to, że porównywanie ich ze statystykami dotyczącymi np. regulacji popularnie zwanych Lex Czarnek, może zaburzać czasową skalę porównawczą.

Należy zaznaczyć, że analiza liczby publikacji, jak i badanie zasięgu opisanych poniżej tematów dotyczy materiałów umieszczonych w sieci. Dodatkowo należy zauważyć, że każdy z analizowanych kryzysów wykazuje swoją specyfikę, co wpływa na wyniki. Temat Narodowego Banku Polskiego i prezesa Adama Glapińskiego był związany z wieloma zagadnieniami i akcjami trwającymi przez cały rok. Dyskusja toczyła się w kontekście komunikacji prezesa NBP, internauci pisali na temat stóp procentowych, mnóstwo artykułów na portalach dotyczyło walki z inflacją oraz wiele, wiele innych. Grupa docelowa odbiorców oscylowała w granicy niemalże każdego użytkownika internetu, gdyż temat ten dotyczył każdego mieszkańca Polski oraz był i jest żywy po dziś dzień. Porównanie tego z zagadnieniem np. „Leksia” może na pierwszy rzut oka zaburzać optykę analizy problemów.

Porównując analizowane obszary, trzeba podejść indywidualnie do każdego z nich. Jasnym wydaje się, że grupa odbiorców związanych z influencerem jest dużo bardziej zawężona w porównaniu do makroekonomicznego problemu NBP. Dodatkowo pojawia się kwestia, iż pod analizę zostały wzięte materiały dotyczące nie samego youtubera, lecz te, które wystąpiły w kontekście  scharakteryzowanego kryzysu. Przedstawione dane w niektórych przypadkach mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zaskakujące. Gdyby „pod lupę” wziąć wszystkie wzmianki w kontekście „Ekipy” można zakładać, że w internecie „biłyby” on liczbą publikacji i zasięgiem publikacje nawiązujące do afery Tomasza Lisa. Sprawa ta może wydawać się oczywista, gdyby w analizie uwzględnić wpisy nawiązujące do Ekipy, nie zaś do kryzysu związanego z rozpadem ekipy. Dlatego kluczowe jest przy obserwacji uzyskanych danych uwzględnić to, co powyżej zasugerowaliśmy.

Ranking kryzysów wizerunkowych 2022

1 – Narodowy Bank Polski i prezes Adam Glapiński

Wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego wiązały się z publicznymi zarzutami o niekompetentną i chaotyczną komunikację dotyczącą inflacji i zmian stóp procentowych. Oceniano, że były zbyt optymistyczne, biorąc pod uwagę sytuację polskiej gospodarki. Sam prezes zdobył przydomek stand-upera. Media prześcigały się w cytowaniu jego  wypowiedzi pochodzących z kolejnych wystąpień. Hasła typu jastrzębie, płaskowyż, gołębie serce, psy i kundelki, nie można się kopać z koniem, kupmy sobie psa lub kota i wiele innych na długo zostaną zapamiętane.

O analizowanym kryzysie pojawiło się 2 070 000 publikacji, które wygenerowały 108 187 362 zasięgu.

2 – Polski Ład

Chaos komunikacyjny towarzyszący wprowadzeniu zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu wydawał się nie mieć końca. Nawet doświadczeni księgowi i specjaliści ds. finansów mieli problem z naliczaniem wynagrodzeń. Projekt oceniano,  jako wprowadzony zbyt szybko, na zbyt dużą skalę i bez odpowiedniej komunikacji i edukacji specjalistów. Eksperci uznali, że Polski Ład będzie miał długotrwałe negatywne konsekwencje, radykalnie pogarszając klimat inwestycyjny i negatywnie wpływając na moralność podatkową podatników.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 1 544 025 publikacji, które wygenerowały 62 292 965 zasięgu.

3 – Polska bez KPO

Polska nadal nie spełniła tzw. kamieni milowych. Kryzys tyczy się nieefektywności rządu i brak przyznania miliardów euro z KPO UE (Krajowego Planu Odbudowy). Zaakceptowanie przez Komisję Europejską naszego Krajowego Planu Odbudowy było w kontekście dostępu do 36 mld euro z Funduszu Odbudowy wydarzeniem przełomowym, ale nie gwarantującym, że prędzej czy później pieniądze te dostaniemy. Do wykonania jest jeszcze kilka kroków. Jednym z nich jest uzgodnienie między Polską a KE tzw. umowy operacyjnej, na podstawie której realizowane i weryfikowane będą inwestycje z KPO.

Media hucznie donosiły o wykonaniu kolejnych warunków. Jednak nie wszystkich. Wśród brakujących kamieni milowych była reforma sądownictwa, która miesiącami blokowała zaakceptowanie polskiego planu.

O analizowanym kryzysie pojawiło się 1 496 840 publikacji, które wygenerowały 72 642 511 zasięgu.

4 – Spór o praworządność

Rosną kary za brak realizacji przez polskie władze wymogów UE ws. Izby Dyscyplinarnej oraz usunięcia od orzekania sędziów RP. W 2022 roku polsko-europejski konflikt o praworządność narastał. Komisja Europejska uzależniła akceptację krajowego planu odbudowy od przedstawienia przez Polskę projektu naprawczego dotyczącego Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła rządowi konkretne żądania dotyczące praworządności w Polsce.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 1 472 520 publikacji, które wygenerowały 64 461 966 zasięgu.

5 – Kościół katolicki afery seksualne

W 2022 roku miesiąc w miesiąc wybuchały i były nagłaśnianie skandale w kościele katolickim. Niestety wiele z nich zostało “zamiecionych pod dywan”, a kwestia molestowania seksualnego nieletnich przez Kościół jest od dawna znana i wyciszana. Kościołem katolickim wstrząsają też inne skandale. Media bardzo wnikliwie opisywały kolejne afery.

 

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 1 208 460 publikacji, które wygenerowały 133 962 754 zasięgu.

6 – Katastrofa ekologiczna Odry

Śnięte ryby w Odrze pojawiły się 26 lipca 2022, w okolicy Jazu Lipki na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego, kilka kilometrów w dół rzeki od Brzegu w województwie opolskim. Pierwsze informacje, które dotyczyły masowego śnięcia ryb, wpłynęły do Inspekcji Ochrony Środowiska już 27 lipca. Wędkarze i ochotnicy wyłowili z rzeki dziesiątki ton śniętych ryb. Były to leszcze, płocie, klenie, bolenie,  brzany, szczupaki czy olbrzymie sandacze i sumy. Katastrofa ekologiczna dotknęła Odrę na całej jej długości – od Dolnego Śląska aż po Pomorze Zachodnie. W prowadzonym od sierpnia przez wrocławską prokuraturę śledztwie przesłuchano do tej pory ponad 400 świadków – nikt nie usłyszał zarzutów. Badanych jest kilka hipotez dotyczących przyczyn zanieczyszczenia Odry.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 568 165 publikacji, które wygenerowały 31 168 372 zasięgu.

7 – Orlen, kontrowersje wokół jego fuzji z Lotosem

Fuzja Orlenu z Lotosem to bardzo głośny medialnie temat. Przejęcie przez Orlen gdańskiego Lotosu było jedną z najbardziej skomplikowanych i zarazem politycznie kontrowersyjnych operacji na polskim rynku kapitałowym. Dodatkowo dla transakcji szereg warunków do spełnienia postawiła Komisja Europejska. Umowa dotyczyła transakcji przejęcia przez Saudi Aramco 30% udziałów w Lotosie.

Największym zgłaszanym zarzutem, co do umowy z Saudyjczykami, było to, że oni już pierwszego dnia po jej zawarciu mogą sprzedać ją komu tylko zechcą. A ani Orlen, ani polskie władze nie będą miały żadnej kontroli nad tym, jeśli tylko Saudyjczycy będą chcieli to sprzedać.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 372 125 publikacji, które wygenerowały 22 278 262 zasięgu.

8 – Bojkoty konsumenckie związane z kontynuacją działalności w Rosji niektórych marek

W Polsce najmocniej były krytykowane firmy należące do francuskiej Groupe Adeo: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin oraz Nestle. Jak wynika z badań firmy Inquiry, nawet połowa Polaków rezygnuje z zakupów od marek, które ich zdaniem nie wycofały się z Rosji. Badanie zostało zrealizowane w maju 2022 na reprezentatywnej grupie Polaków,  Wyraźnie pokazało, że znacząca większość z nas (82%) popiera decyzję firm, które postanowiły wycofać się z działalności w Rosji w efekcie jej inwazji na Ukrainę. Poparcie to jest największe i najbardziej zdecydowane wśród najstarszej grupy Polaków – tych powyżej 55 roku życia. Połowa Polaków deklaruje natomiast, że dalsza obecność danej firmy w Rosji wpływa na ich decyzje zakupowe – zwracamy baczną uwagę na to, czy dana marka kontynuuje swoją działalność na rynku rosyjskim. Polacy wierzą w siłę bojkotu konsumenckiego i zarazem są mocno zaangażowani w kwestie związane z wojną na Ukrainie.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 248 345 publikacji, które wygenerowały 17 606 464 zasięgu.

9 – Minister Czarnek

Lex Czarnek to  próby wprowadzenia nowego prawa oświatowego przeciwko któremu protestują środowiska nauczycielskie, akademickie i obywatelskie. Przepisy miały zwiększać kontrolę kuratorów oświaty nad szkołami.

Co miało znaczyć “lex Czarnek” dla szkół?

  • kurator mógłby szybko zawiesić w obowiązkach dyrektora szkoły, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  • wybór na dyrektora szkoły osoby, która nie jest nauczycielem, wymagałby pozytywnej opinii kuratora;
  • kurator mógłby decydować o tym, które organizacje społeczne poprowadzą zajęcia dodatkowe na terenie szkoły. Jego decyzja mogła być niezależna od tego, czego chcą rodzice czy nauczyciele;
  • kurator mógłby zlikwidować szkołę niepubliczną, jeśli uzna, że ta nie stosuje się do jego zaleceń.

Finalnie Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, znanej właśnie jako lex Czarnek. To było już drugie weto do sztandarowego projektu ministra edukacji Przemysława Czarnka. Lex Czarnek był bardzo często komentowany w mediach.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 202 265 publikacji, które wygenerowały 10 045 724 zasięgu.

10 – Michał Dworczyk

Zamieszanie z mailami pochodzącymi rzekomo ze skrzynki Michała Dworczyka trwało niemal cały poprzedni rok. Natomiast w czerwcu 2021 roku ówczesny szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały zhakowane. Od tego momentu w internecie publikowane były e-maile, które miały pochodzić z konta Dworczyka. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Afera mailowa zakończyła się dymisją. Dworczyk złożył dymisję z zajmowanej funkcji pod koniec września, ale tłumaczył, że “przeważyły względy osobiste”. Wcześniej wszystkie pytania o aferę mailową były wyciszane. Jak dobrze wiemy finał tej sprawy jest jeszcze przed nami.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 179230 publikacji, które wygenerowały 10 809 884 zasięgu.

11 – Tomasz Lis

Tomasz Lis trafił na listę kryzysów wizerunkowych w związku z medialnymi zarzutami dotyczącymi sposobu traktowania podwładnych w “Newsweek Polska” i odwołaniem z funkcji redaktora naczelnego tygodnika. 24 czerwca 2022 roku pojawił się na ten temat pierwszy artykuł w Wirtualnej Polsce. Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska rozwiązało z Tomaszem Lisem umowę w trybie natychmiastowym jednak opinii publicznej nie podano przyczyn. Zaraz potem pojawiły się medialne doniesienia, że może chodzić o mobbing bądź inne negatywne zachowania wobec podwładnych. Zarzuty pracowników dotyczyły doprowadzania ich do ataków paniki, poniżania, rzucania wulgaryzmów, seksistowskich odzywek i stwarzania atmosfery przesiąkniętej chamstwem.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 108 515 publikacji, które wygenerowały 9 184 880 zasięgu.

12 – Antoni Królikowski

Aktor Antoni Królikowski ogłosił w kwietniu galę Freak Fight z udziałem sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Zapowiedział, że dochód z walki sobowtórów zostanie przeznaczony na pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie.Po nagłośnieniu tego pomysłu na aktora spadła fala krytyki ze strony internautów.  Temat podchwyciły także media – te polskie i zagraniczne. Prezydent Opola (tam miała odbyć się gala), Arkadiusz Wiśniewski napisał na swoim Twitterze, że do takiej gali nie dopuści. Zareagowały także osoby bardzo zaangażowane w pomoc Ukraińcom.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 105 095 publikacji, które wygenerowały 15 709 807 zasięgu.

13 – Biało-czerwone ławeczki Banku Gospodarstwa Krajowego w kształcie konturów Polski

W 16 polskich miastach zostały ustawione dość nietypowe ławki “z polską flagą” w kształcie granic Polski, postawione na niebieskim postumencie. Wzbudziły one wielkie zdziwienie oraz niezadowolenie i wywołały falę niepochlebnych komentarzy. Ich pomysłodawcą był Bank Gospodarstwa Krajowego, który przygotował kampanię na temat ponoszonych przez siebie inwestycji.

Postument, schodki i ławki wykonane zostały z drewna. Sama zaś ławka od przodu ograniczona jest łańcuchem. Do ławeczek dołączony jest regulamin użytkowania. Cała konstrukcja z ławką waży ok. 1,5 tony. Łączny koszt produkcji patriotycznych ławeczek wyniósł 1,6 mln zł netto. Premiera medialna ławeczek nastąpiła 31 sierpnia 2022 roku.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 85 065 publikacji, które wygenerowały 3 248 969 zasięgu.

14 – Jarosław Kaczyński

Na liście kryzysów znalazł się także Prezes PIS Jarosław Kaczyński przez wypowiedź, że kobiety “dają w szyję” oraz wpływu picia alkoholu na dzietność mieszkanek Polski. 5 listopada 2022 roku w Ełku prezes PiS stwierdził, że “jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie”.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 76 230 publikacji, które wygenerowały 3 807 386 zasięgu.

15 – Jerzy Stuhr

W poniedziałek 17 października 2022 Jerzy Stuhr, aktor teatralny i filmowy oraz reżyser, prowadząc samochód po alkoholu doprowadził do kolizji z motocyklistą. Badanie przeprowadzone alkomatem wykazało, że Jerzy Stuhr miał we krwi 0,7 promila alkoholu. Do wypadku doszło na al. Mickiewicza w Krakowie.

Sam aktor nie odniósł się w mediach do zaistniałej sytuacji. Internauci natomiast burzliwie komentowali wypadek po jeździe po alkoholu wrzucając ogromne liczby memów. Uwagi kierowano także do Macieja Stuhra – syna aktora. To on właśnie, dzień po wydarzeniu, na swoim profilu na Facebooku zamieścił oświadczenie – przeprosiny ojca.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 73 405 publikacji, które wygenerowały 6 548 915 zasięgu.

16 – Fagata

Agata Fąk, czyli influencerka, która w sieci działa pod nickiem Fagata pojawiła się w przekazie reklamowym płatków śniadaniowych. Do sieci trafiło nagranie, na którym opowiada przyjaciółce o swoim planie na życie, którego esencja to: “bogaty chłop i żadnej pracy”. Fagata chce być bogata, aby nie musieć pracować – wszystko to ułatwi jej bogaty partner.  Padło tam słynne już jej hasło o “planie B”, które ostatnio wykorzystała, jako baza skierowanej do dzieciaków reklamy płatków śniadaniowych. Nie zostało to zbyt przychylnie odebrane przez internautów.

 

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 64 175 publikacji, które wygenerowały 1 767 797 zasięgu.

17 – Skandal obyczajowy i rozłam w Ordo Iuris

Kolejny kryzys związany był ze sporem i rozstaniami w ultrakatolickiej organizacji Ordo Iuris. Kilku pracowników Ordo Iuris zrezygnowało z członkostwa w organizacji, tłumacząc, że mają inną wizję na dalsze działania i są w konflikcie z prezesem Ordo Iuris Jerzym Kwaśniewskim. Potem okazało się, że to tylko część prawdy. Dwie spośród osób, które odeszły z Ordo Iuris miały wdać się w romans. Obie te osoby mają współmałżonków i dzieci. O sprawie mieli dowiedzieć się wszyscy pracownicy organizacji, ponieważ mąż kobiety przyszedł do siedziby Ordo Iuris i pobił się z kochankiem swojej żony. Prezes Ordo Iuris prawdopodobnie powiedział parze kochanków, aby odeszli z organizacji, która promuje przecież nierozerwalność małżeństw.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 59 690 publikacji, które wygenerowały 5 100 314 zasięgu.

18 – Ban Nitrozyniaka

Sergiusz Górski założył kanał “TheNitroZyniak” w 2013 roku. Youtuber zasłynął z publikowania rozmów telefonicznych, w których poniża innych ludzi. Dzwonił on np. do osób oferujących opiekę nad dziećmi i pytał w wulgarny sposób czy będą mu świadczyć usługi seksualne albo robił sobie żarty, dzwoniąc na telefon zaufania dla ludzi mających myśli samobójcze. Nitro zajmował się również streamowaniem gier, gdzie podczas rozgrywki obrażał innych zawodników. Brał też dwukrotnie udział w tzw. freak fightach, przegrywając obie walki.

Nitrozyniak w lipcu 2021 został zablokowany w serwisie Twitch. W grudniu 2022 został również dożywotnio zablokowany w serwisie YouTube.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 35 640 publikacji, które wygenerowały 1 308 884 zasięgu.

19 – Mirosław Skrzypczyński

Były już prezes Polskiego Związku Tenisowego znalazł się na liście kryzysów w związku z wysuwanymi wobec niego zarzutami dotyczącymi m.in. molestowania. Oskarżono go o znęcanie się psychicznie i fizycznie nad rodziną i zawodniczkami, które trenował. Przemoc stosować miał też długo czas temu, kiedy był trenerem tenisa zawodniczek i zawodników Energetyka Gryfino. Sprawę ujawnił Onet w artykule, który pojawił się 28 października 2022 roku. Skrzypczyński stanowczo zaprzeczył wszystkim stawianym zarzutom. W czwartek 24 listopada zrezygnował on z funkcji prezesa PZT.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 35 270 publikacji, które wygenerowały 6 809 575 zasięgu.

20 – Leksiu

Kryzys dotyczył wysyłania intymnych zdjęć i obleśnych tekstów do małoletnich dziewczyn. Sprawę nagłośnił youtuber Konopskyy, który twierdził, że Leksiu prowadził konwersacje o charakterze seksualnym i wysyłał nagie zdjęcia do 14-latki, czyli dziewczyny poniżej wieku zgody, wynoszącego w Polsce 15 lat. Sylwester Wardęga dotarł do informacji, że najmłodsza z dziewczyn, z którą rozmawiał Leksiu, miała za sobą 15. urodziny.

Gdy sprawa wyszła na jaw Leksiu postanowił zabrać głos i tłumaczył się na InstaStories. Przeprosił za zachowanie i przyznał, że nie miał pojęcia, że dziewczyna, z którą rozmawia, ma mniej niż 18 lat. Powiedział także, że jest mu wstyd. Jednakże wysyłanie takich materiałów zostało uznane za niesmaczne.

Agencja, która zajmuje się Teamem X, poinformowała natomiast, że youtuber nie będzie uczestniczył w obozach organizowanych przez grupę. Leksiu poinformował, że kończy współpracę z Teamem X i znika z internetu. Przeczytał na InstaStories oświadczenie i zniknął z sieci. Po pewnym czasie wrócił i pojawił się w wywiadzie u Wardęgi. Poinformował o zamiarze podjęcia kroków prawnych wobec Konopskyy o podaniu nieprawdziwej informacji o wieku dziewczyny.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 34 565 publikacji, które wygenerowały 774 923 zasięgu.

21 – Przypadki molestowania seksualnego przez kierowców Bolt

W 2022 roku odnotowaliśmy coraz więcej przypadków molestowania seksualnego przez kierowców zamawianych przez aplikację Bolt. Wiele młodych kobiet doświadczyło traumy podczas przejazdów otrzymując propozycję seksu bądź zostało zgwałconych! Wiele takich przejazdów zostało potem opisanych w social media. Media i Policja słysząc o sprawie zaapelowało o zgłaszanie takich praktyk. Niestety statystyki wskazują, że 94% osób, które doświadczyły gwałtu nie informuje o tym Policji. 70% spraw o gwałt jest umarzanych.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 11 265 publikacji, które wygenerowały 11 88 954 zasięgu.

22 – Rozpad Ekipy

Ekipa żegna swoich fanów. Karol “Friz” Wiśniewski ogłosił koniec grupy popularnych youtuberów. Kończy się projekt dom Ekipy. Drogi członków Ekipy rozeszły się już w takim stopniu, że nie są oni w stanie kontynuować wspólnego projektu. Dla wielu obecny rozpad Ekipy świadczy o tym, iż jej członkowie nigdy tak naprawdę nie byli prawdziwymi przyjaciółmi.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 10 935 publikacji, które wygenerowały 726 593 zasięgu.

23 – Piotr Kraśko

Piotr Kraśko został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Był oskarżony o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień w 2014 roku! Dziennikarz musiał zapłacić karę 100 tys. zł i ponieść koszty procesu sądowego.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 7 100 publikacji, które wygenerowały 458 532 zasięgu.

24 – Konflikt rapera KęKę z producentem samochodów KIA

Każdy, kto zna twórczość Piotra Siary, dobrze też zna jego 3-letnie przygody z Kią Sportage. Według rapera auto w tym czasie więcej stało w serwisie niż miał okazję nim jeździć. Popularny “Kękę” nawet nagrał diss na koreański model samochodu.

Najpierw były negocjacje z dealerem, potem list otwarty do polskiego przedstawicielstwa koreańskiej marki, a skończyło się na dissie na Kia. Piotr „Kękę” Siara poruszył niebo i ziemię, żeby cała Polska, a przynajmniej ta część słuchająca polskiego rapu, dowiedziała się o jego przykrych doświadczeniach z modelem Kia Sportage (niestety trafił na wyjątkowo pechowy egzemplarz). Raper swoje przygody z wiecznie psującym się południowokoreańskim pojazdem nagłaśniał wpisami w mediach społecznościowych ostro krytykując KIA. Potem postanowił nagrać ekscytujący diss! Teraz polski raper zdecydował się przesiąść do innego SUV-a, tym razem klasy premium.

 

O analizowanym kryzysie pojawiło się 2 498 publikacji, które wygenerowały 131 078 zasięgu.

METODOLOGIA

Źródła treści pochodzą z narzędzia do monitoringu mediów Newspoint. Badanie sporządzone zostało na podstawie materiałów zebranych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 z bazy ponad 150 tysięcy serwisów www, 50 mln źródeł social media oraz 1500 tytułów prasowych. Źródła odnotowanych publikacji pochodzą z następujących typów mediów: portale, społeczności, mikroblogi, fora, blogi, zdjęcia, filmy. Zautomatyzowana głębokość analizy została sporządzona na podstawie materiałów polskojęzycznych.

SŁOWNICZEK

Liczba publikacji – liczba materiałów, które zostały opublikowane w mediach objętych badaniem, na dany temat w wybranym okresie.

Zasięg (dotarcie) – estymowany zasięg publikacji jest wskaźnikiem wyrażającym liczbę osób, która mogła mieć kontakt z wybraną publikacją, szacowany na podstawie czytelnictwa w przypadku tytułów prasowych, miesięcznej liczby unikalnych użytkowników portali oraz średnich zasięgów i skali aktywności pod postami w social media.

Miejmy na uwadze, że kolejność w rankingu mogłaby ulec zmianie, gdyby wszystkie kryzysy “wybuchły“ tego samego dnia. Niektóre z nich “pojawiły” się na początku roku, inne pod koniec. Dla przejrzystości danych nie chcieliśmy jednak uśredniać uzyskanych wyników.

Autor:
Zespół Newspoint

 

Partner More Bananas

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły w tej kategorii