Wpisz sw贸j adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyra偶am zgod臋 na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za po艣rednictwem adresu e-mail. Informacje b臋d膮 wysy艂ane w formie newslettera zawieraj膮cego wy艂膮cznie warto艣ciowe tre艣ci.

Potwierdzam, 偶e jestem 艣wiadomy, 偶e administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzib膮 w Krakowie i 偶e administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapozna艂em si臋 z informacj膮 o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatno艣ci.

#KARMIMYWIEDZ膭

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pe艂en niespodzianek

Ka偶dego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawd藕!

POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY KORZYSTANIU Z SERWISU MOREBANANAS.PL

Przetwarzamy Twoje聽dane osobowe zgodnie z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w聽tym z聽Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz聽uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych) 鈥 tzw. RODO oraz innymi przepisami dotycz膮cymi przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies zawiera informacj臋 o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz informacje o celu korzystania przez stron臋 z plik贸w cookies.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sp贸艂ka dzia艂aj膮ca pod firm膮 鈥 More Bananas Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w Krakowie, adres: ul. Z艂oty R贸g 27, 30-095 Krak贸w, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego za numerem KRS: 0000709715, numer REGON: 369023647, NIP: 6772429663 .

Mo偶esz si臋 z聽nami skontaktowa膰 w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
– listownie 鈥搉a adres: More Bananas Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
Sp贸艂ka komandytowa ul.聽Z艂oty R贸g 27, 30-095 Krak贸w
– za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail 鈥 rodo@morebananas.pl

Dane osobowe to聽wszelkie informacje o聽zidentyfikowanych lub mo偶liwych do聽zidentyfikowania osobach fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych to聽ka偶da czynno艣膰 z聽wykorzystaniem danych osobowych niezale偶nie od聽tego czy聽odbywa si臋 w聽spos贸b zautomatyzowany czy聽te偶 nie. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.聽ich gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, porz膮dkowanie, przegl膮danie, modyfikowanie, wykorzystywanie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadach okre艣lonych przepisami prawa, regulaminem i niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Twoje聽dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od聽Ciebie. Dane osobowe pozyskiwane s膮 w聽momencie korzystania z聽serwisu internetowego, a聽tak偶e w聽momencie aktywnego korzystania z聽funkcjonalno艣ci serwisu poprzez realizacj臋 transakcji sprzeda偶y, publikacji tre艣ci, odbywania szkole艅 za聽po艣rednictwem naszego serwisu lub zak艂adania konta u偶ytkownika.
Dane osobowe s膮 gromadzone r贸wnie偶 podczas inicjowania przez Klienta (Ciebie) kontaktu z nami, w tym celem przeprowadzenia procesu reklamacji czy prawa odst膮pienia od umowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w nast臋puj膮cym zakresie:

Pami臋taj, 偶e przekazanie danych osobowych nie jest obowi膮zkowe. Podanie danych osobowych jest jednak niezb臋dne do wykonania umowy lub realizacji Twoich roszcze艅 zwi膮zanych z reklamacj膮 czy zwrotem.

Udost臋pniaj膮c nam dane osobowe pami臋taj, 偶e musz膮 by膰 to dane prawdziwe i kompletne.

Twoje dane osobowe przetwarzamy celem prowadzenia naszego serwisu internetowego, realizacji sprzeda偶y (w tym prowadzenia szkole艅) oraz w celach marketingowych.

W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.morebananas.pl Twoje dane przetwarzamy, celem zapewnienia funkcjonalno艣ci naszego serwisu. Jest to niezb臋dne w szczeg贸lno艣ci celem umo偶liwienia rejestracji w serwisie, udzielenia odr臋bnych zg贸d, kontaktu z nami za po艣rednictwem serwisu, sk艂adania zam贸wie艅.

W ramach realizacji sprzeda偶y przetwarzamy Twoje dane osobowe celem realizacji z艂o偶onego przez Ciebie zam贸wienia i realizacji transakcji sprzeda偶y, w tym otrzymania p艂atno艣ci, wystawienia dokument贸w sprzeda偶y, dostawy towar贸w czy us艂ug, umo偶liwienia skorzystania z przys艂uguj膮cych Klientowi praw, wykonania us艂ugi czy dostarczenia towaru lub us艂ugi.

W ramach cel贸w marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe celem promowania naszej oferty i us艂ug oraz poprawy ich jako艣ci. W tym celu korzystamy z profilowania, kt贸re nie wp艂ywa na Twoje prawa i wolno艣ci (profilowanie nie b臋dzie prowadzi膰 do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, kt贸re mog艂oby wywo艂ywa膰 skutki prawne w聽聽stosunku do Twojej osoby). Je偶eli wyrazisz dobrowoln膮 zgod臋 (kt贸r膮 b臋dziesz m贸g艂 w ka偶dej chwili wycofa膰) na komunikacj臋 handlow膮 drog膮 elektroniczn膮 czy telefoniczn膮 b臋dziemy wykorzystywa膰 Twoje dane (m.in. adres e-mail, imi臋 i nazwisko, numer telefonu, adres siedziby) w celu przekazywania naszej oferty handlowej.

Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane, m.in. w celu i na podstawie:

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zwi膮zany jest z podstaw膮 ich przetwarzania. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres d艂u偶szy, ni偶 wynikaj膮cy z podstaw prawnych przetwarzania.

W przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane przetwarzamy do momentu jej odwo艂ania. Po tym czasie Twoje dane b臋dziemy przetwarza膰 w celach zwi膮zanych z rozliczalno艣ci膮 naszych dzia艂a艅, w zakresie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych oraz przez okres do up艂ywu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮.

W przypadku, gdy dane s膮 przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, dane przetwarzamy do czasu ustania ww. interesu (np. do czasu przedawnienia roszcze艅 cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia si臋 przetwarzaniu danych 鈥 w sytuacjach, w kt贸rych taki sprzeciw jest mo偶liwy.

Je偶eli podstaw膮 przetwarzania jest realizacja umowy, dane przetwarzane s膮 do czasu jej wykonania i rozliczenia oraz do czasu up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, z uwagi na obowi膮zuj膮ce przepisy prawa 鈥 do czasu okre艣lonego w tych przepisach.

Twoje dane mo偶emy przekaza膰:

Dla realizacji ka偶dego z powy偶szych cel贸w przekazujemy jedynie te dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do jego osi膮gni臋cia.

Wobec okoliczno艣ci, i偶 przetwarzamy Twoje dane osobowe, przys艂uguj膮 Ci nast臋puj膮ce prawa:

Celem skorzystania z聽przys艂uguj膮cych praw skontaktuj si臋 z聽nami:
– listownie 鈥搉a adres: More Bananas Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
Sp贸艂ka komandytowa ul.聽Z艂oty R贸g 27, 30-095 Krak贸w
– za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail 鈥 rodo@morebananas.pl

Od naszych Klient贸w zbieramy nast臋puj膮ce zgody:

Zgoda na komunikowanie si臋 drog膮 elektroniczn膮 lub telefoniczn膮 w celach marketingowych 鈥 celem przedstawiania ofert cenowych, promocjach, nowych produktach. Zgoda ta wyra偶ana jest przy zak艂adaniu konta Klienta lub przy sk艂adaniu zam贸wienia.

Wyra偶enie zgody jest dobrowolne i nie jest od niej uzale偶nione mo偶liwo艣膰 korzystania z naszego serwisu lub te偶 jego funkcjonalno艣膰.

Wyra偶ona zgoda mo偶e by膰 cofni臋ta w ka偶dym czasie. Podejmujemy starania, aby dzia艂ania zwi膮zane z cofni臋ciem zgody by艂y podejmowane bez zb臋dnej zw艂oki.

Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania jakie mia艂o miejsce przed jej wycofaniem.

Korzystamy z plik贸w cookies. Pliki te s膮 zapisywane w pami臋ci Twojego urz膮dzenia i umo偶liwiaj膮 mi臋dzy innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powoduj膮 zmian w ustawieniach Twojego urz膮dzenia.

Pliki cookies stanowi膮 niewielkie informacje tekstowe (pliki tekstowe) wysy艂ane przez serwer i zapisywane na Twoim urz膮dzeniu, jako osoby odwiedzaj膮cej. Pliki te s膮 powszechnie stosowane w sieci Internet.

Pliki cookies dostarczaj膮 informacji o Twoich ruchach na stronie i korzystaniu z naszego serwisu. Informacje zarejestrowane w plikach cookies s膮 u偶ywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwis贸w do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ustawienia dotycz膮ce cookies mo偶esz zmieni膰 w swojej przegl膮darce internetowej (w tym ich usuni臋cia lub blokady).

Pliki cookies wykorzystujemy w nast臋puj膮cych celach: