Wpisz swój adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościowe treści.

Potwierdzam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

#KARMIMYWIEDZĄ

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pełen niespodzianek

Każdego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawdź!

AKADEMIA
SOCIAL
MEDIA

Ruszamy z Akademią Social Media! Przed Tobą aż 7 szkoleń online, dzięki którym podniesiesz kwalifikacje i zwiększysz zarobki. Zdobądź aktualną i praktyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem.

Zapisz się

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY KORZYSTANIU Z SERWISU MOREBANANAS.PL

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies zawiera informację o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz informacje o celu korzystania przez stronę z plików cookies.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą – More Bananas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Złoty Róg 27, 30-095 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000709715, numer REGON: 369023647, NIP: 6772429663 .

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie –na adres: More Bananas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa ul. Złoty Róg 27, 30-095 Kraków
– za pośrednictwem wiadomości e-mail – rodo@morebananas.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność z wykorzystaniem danych osobowych niezależnie od tego czy odbywa się w sposób zautomatyzowany czy też nie. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. ich gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadach określonych przepisami prawa, regulaminem i niniejszą polityką prywatności.

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Dane osobowe pozyskiwane są w momencie korzystania z serwisu internetowego, a także w momencie aktywnego korzystania z funkcjonalności serwisu poprzez realizację transakcji sprzedaży, publikacji treści, odbywania szkoleń za pośrednictwem naszego serwisu lub zakładania konta użytkownika.
Dane osobowe są gromadzone również podczas inicjowania przez Klienta (Ciebie) kontaktu z nami, w tym celem przeprowadzenia procesu reklamacji czy prawa odstąpienia od umowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

Pamiętaj, że przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wykonania umowy lub realizacji Twoich roszczeń związanych z reklamacją czy zwrotem.

Udostępniając nam dane osobowe pamiętaj, że muszą być to dane prawdziwe i kompletne.

Twoje dane osobowe przetwarzamy celem prowadzenia naszego serwisu internetowego, realizacji sprzedaży (w tym prowadzenia szkoleń) oraz w celach marketingowych.

W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.morebananas.pl Twoje dane przetwarzamy, celem zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Jest to niezbędne w szczególności celem umożliwienia rejestracji w serwisie, udzielenia odrębnych zgód, kontaktu z nami za pośrednictwem serwisu, składania zamówień.

W ramach realizacji sprzedaży przetwarzamy Twoje dane osobowe celem realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia i realizacji transakcji sprzedaży, w tym otrzymania płatności, wystawienia dokumentów sprzedaży, dostawy towarów czy usług, umożliwienia skorzystania z przysługujących Klientowi praw, wykonania usługi czy dostarczenia towaru lub usługi.

W ramach celów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe celem promowania naszej oferty i usług oraz poprawy ich jakości. W tym celu korzystamy z profilowania, które nie wpływa na Twoje prawa i wolności (profilowanie nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłoby wywoływać skutki prawne w  stosunku do Twojej osoby). Jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę (którą będziesz mógł w każdej chwili wycofać) na komunikację handlową drogą elektroniczną czy telefoniczną będziemy wykorzystywać Twoje dane (m.in. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres siedziby) w celu przekazywania naszej oferty handlowej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane, m.in. w celu i na podstawie:

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, związany jest z podstawą ich przetwarzania. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy, niż wynikający z podstaw prawnych przetwarzania.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane przetwarzamy do momentu jej odwołania. Po tym czasie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, dane przetwarzamy do czasu ustania ww. interesu (np. do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych – w sytuacjach, w których taki sprzeciw jest możliwy.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja umowy, dane przetwarzane są do czasu jej wykonania i rozliczenia oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do czasu określonego w tych przepisach.

Twoje dane możemy przekazać:

Dla realizacji każdego z powyższych celów przekazujemy jedynie te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia.

Wobec okoliczności, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

Celem skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami:
– listownie –na adres: More Bananas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa ul. Złoty Róg 27, 30-095 Kraków
– za pośrednictwem wiadomości e-mail – rodo@morebananas.pl

Od naszych Klientów zbieramy następujące zgody:

Zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – celem przedstawiania ofert cenowych, promocjach, nowych produktach. Zgoda ta wyrażana jest przy zakładaniu konta Klienta lub przy składaniu zamówienia.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest od niej uzależnione możliwość korzystania z naszego serwisu lub też jego funkcjonalność.

Wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Podejmujemy starania, aby działania związane z cofnięciem zgody były podejmowane bez zbędnej zwłoki.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

Korzystamy z plików cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia i umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Pliki cookies stanowią niewielkie informacje tekstowe (pliki tekstowe) wysyłane przez serwer i zapisywane na Twoim urządzeniu, jako osoby odwiedzającej. Pliki te są powszechnie stosowane w sieci Internet.

Pliki cookies dostarczają informacji o Twoich ruchach na stronie i korzystaniu z naszego serwisu. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej (w tym ich usunięcia lub blokady).

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: