Wpisz swój adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościowe treści.

Potwierdzam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

#KARMIMYWIEDZĄ

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pełen niespodzianek

Każdego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawdź!
x

Strategia marketingowa

Anna Boenish

Anna Boenish

  Strategia marketingowa to zespół najważniejszych zasad i informacji o działaniu organizacji, uproszczonych do postaci wykonywalnej – zwykł mawiać pewien sędziwy wykładowca i jego definicja, mimo upływu lat, jest nadal aktualna. O ile nie można traktować strategii jako gotowego przepisu na sukces, to z pewnością firma, która nie posiada strategii, ma na niego znikome szanse

  Strategie marketingowe mają liczne odmiany i dzieli się je według wielu kryteriów, wśród których są między innymi: czas wejścia na rynek, relacje między rynkiem a produktem, konkurencyjność, udział w rynku i komunikacja z nabywcami. 

  Strategia rozwoju firmy, produktu bądź marki osobistej, będzie stworzona na bazie najważniejszych wyzwań, stojących przed nimi oraz sposobów, w jaki można im sprostać, z taktykami i narzędziami penetracji rynku włącznie, w związku z tym strategia komunikacji i strategia marki będą koncentrowały się na wyróżnieniu organizacji na tle otoczenia marketingowego, przy czym ta druga będzie się odnosiła do całości jej działania. 

  Zależnie od polityki marketingowej przedsiębiorstwa, oprócz „globalnej” strategii przedsiębiorstwa, wyróżniamy podległe jej strategie poszczególnych obszarów działalności, a także funkcjonalne, jak np. strategia contentowa. Jej istota to budowanie obecności marki w internecie w taki sposób, aby użytkownicy sami trafiali w jej obszar. 

  strategia marketingowa

  Strategie marketingowe – sprawdź ofertę

  W More Bananas tworzymy różnego rodzaju strategie marketingowe — dopasowane do potrzeb. Wiemy, że mimo ogólnych założeń i wytycznych, każda firma potrzebuje czegoś innego. Ma inne zasoby, możliwości finansowe, plany i cele do realizacji. Z tego powodu całość działań dopasowujemy do konkretnego przedsiębiorstwa. 

  W pierwszej kolejności wspólnie ustalamy, jaki rodzaj strategii wykonujemy. Strategia marki, komunikacji, social mediów? Często zdarza się, że te pojęcia są ze sobą mylone — po rozmowie i researchu dobieramy najbardziej optymalne rozwiązania. 

  W trakcie ustaleń zastanawiamy się też, czy strategia marketingowa jest w tym momencie potrzeba. Może wystarczy dobrze sporządzony harmonogram, plan promocji konkretnego produktu lub aktywacja sprzedażowa? Strategia social media nie jest tak ważna w danym momencie, jak strategia całej marki? 

  Podstawą jest rozmowa i dobrze uzupełniony brief. Warsztaty, kontakt z klientem, wspólne ustalanie celów i wgląd do środka organizacja będzie kluczowy dla jak najlepszych efektów. 

  W ramach strategii komunikacji i taktyki działań digital marketingowych opracowujemy:

  Analizę rynku i konkurencji obejmującą takie zagadnienia, jak:

  • pozycja rynkowa konkurencji,
  • działania konkurencji w zakresie digital marketingu,
  • wykorzystywane kanały i metody komunikacji.

  Analiza działań własnych: 

  • analiza dotychczasowych działań marketingowych, 
  • Analiza SWOT — mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia 

  Persony kluczowych klientów i określenie grupy docelowej z uwzględnieniem:

  • badań (CAWI, ankietowe) obecnych klientów marki, 
  • social listening, 
  • danych geodemograficznych,
  • analiz psychodemograficznych,
  • zainteresowań, potrzeb, obaw i oczekiwań,
  • weryfikacji person przygotowanych wcześniej przez Ciebie.

  Pozycjonowanie marki z uwzględnieniem: 

  • wybór strategii pozycjonowania
  • consumer insights
  • brand promise
  • RTB
  • USP / UVP / ESP
  • Brand Values
  • Brand Voice
  • esencji marki w postaci 30 sekund: for (WHO), we (WHAT), by (HOW), because (WHY),
  • archetypów marki
  • Key Message (House)

  Komunikacji marki z uwzględnieniem: 

  • technik lingwistycznych / tone of voice
  • rekomendacji wizualnych (zrozumiałe wytyczne, moodboard)
  • strategicznego lejka marketingowego z doborem kanałów komunikacji
  • celów strategicznych
  • określenie KPI

  Wybór kanałów i form dotarcia: 

  • utworzenie person odbiorców wraz z ich zachowaniami, 
  • analiza działań marketingowych branży,
  • wybór najkorzystniejszych kanałów komunikacji, 
  • rekomendacja formatów contentu, komunikacji graficznej i copywritingu,
  • ustalenie, jakie działania płatne będą najefektywniejsze, 
  • utworzenie ogólnego harmonogramu działań dla marki,
  • stworzenie lini komunikacji zgodnie z rekomendowanymi kanałami,
  • przygotowanie wzorcowych propozycji graficznych contentu.

  Efektem prac będzie rozbudowany dokument zawierający:

  • wyniki analizy rynku i działań konkurencji,
  • persony kluczowych klientów/odbiorców,
  • rekomendacje związane z działaniami organicznymi i reklamowymi brandu lub dotyczące form i typów komunikacji (copywriting, wskazanie formatu postu i rekomendacje dot. grafiki),
  • rekomendacje związane z komunikacją graficzną i copywritingiem (linie komunikacji).

  W More Bananas towarzyszymy Ci na każdym etapie tworzenia strategii, a po jej wdrożeniu konsultujemy na bieżąco kolejne procesy. 

  Bierzemy na siebie: 

  • wykonanie researchu,
  • weryfikację zgromadzonych danych,
  • analizę, 
  • formułowanie wniosków,
  • sporządzenie zaleceń dotyczących m.in.: 
   • celów, 
   • segmentacji grupy docelowej, 
   • taktyk zdobywania udziałów w rynku, 
   • charakteru i stylu komunikacji,
   • doboru odpowiednich kanałów oraz narzędzi,
   • wskaźników ewaluacji, 
   • harmonogramów działań 
   • …oraz budżetów.

  Strategie marketingowe, czyli co?

  Strategia marketingowa to dokument, zawierający analizę bieżącej sytuacji firmy, cele działań marketingowych i sposoby ich osiągania. Tak jak komputer bez systemu operacyjnego jest tylko zestawem połączonych podzespołów, tak organizacja bez strategii może najwyżej przetrwać, natomiast z pewnością nie odniesie sukcesu.

  W More Bananas wykonujemy m.in.:

  • Strategia marki — podstawowy dokument, w którym opisujemy strategię dotyczącą działań całej marki. Pomaga w rozwoju świadomości marki, budowaniu lojalności klientów i różnicowaniu marki od konkurencji. 
  • Strategia komunikacji — to strategia, która określa, w jaki sposób marka ma się komunikować z odbiorcami i wynika bezpośrednio ze strategii marki. To w niej znajdują się proponowane platformy komunikacji, Tone of Voice, rekomendacje wizualne czy strategiczny lejek.
  • Strategia content marketingowa — strategia content marketingowa określa, w jaki sposób tworzyć i dystrybuować treści contentowe w danej marce. Opiera się o dobór najlepszych platform, formatów, sposobów komunikacji i dopasowania ich pod konkretne persony.  
  • Strategia social media — strategia social media obejmuje działania organiczne w mediach społecznościowych oraz kampanie płatne. Dzieli je na etapy i dopasowuje konkretne działania pod określone cele. 
  • Strategia influencer marketingu — strategia influencer marketingowa zakłada opisanie działań promocyjnych przy współpracy z influencerami w perspektywie krótko- lub długoterminowej. Dobór odpowiednich kanałów, aktywacji konsumenckich oraz infduencerów będzie tutaj kluczowy.

  Oprócz tego tworzymy też strategie dotyczące konkretnych projektów — np. rebrandingu, wprowadzenia nowego produktu, treści wideo czy marketingu relacyjnego. 

  Jak stworzyć strategię? Zaczynamy od gromadzenia informacji o otoczeniu rynkowym. Ich źródłami mogą być między innymi:

  • ankiety na stronie internetowej lub w wiadomościach mailowych,
  • komentarze, opinie i recenzje w social mediach,
  • analizy rzeczywistych zachowań użytkowników (np. dzięki „mapom ciepła” Twojej strony www),
  • analizy zachowań w mediach społecznościowych,
  • pracownicy biura obsługi klienta, handlowcy, sprzątaczki, ochrona, etc.,
  • konsultacje i wywiady,
  • monitoring sieci.

  Persona

  Następnie, z ich użyciem tworzymy persony. Persona to szczegółowy, chociaż hipotetyczny portret przedstawiciela Twojej grupy docelowej. Jako że nie jest ona jednorodna, zaleca się stworzenie kilku do kilkunastu person, które odwzorowują najbardziej typowe zachowania konsumenckie. 

  persona i grupa docelowa

  Do tego etapu podchodzimy bardzo sumiennie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji, w tym:

  • dane transakcyjne, 
  • deklarowane zainteresowania i preferencje,
  • znane tożsamości online i offline (!),
  • zanonimizowane tożsamości online, 
  • ‘2nd party data’,
  • wywnioskowane zainteresowania i preferencje,
  • dane nietransakcyjne,
  • ‘3nd party data’.

  W efekcie otrzymujesz szczegółowy wgląd w klienta i pogłębiasz wiedzę o grupie docelowej, jego opinie o markach i doświadczeniach z nimi. Bezcenna jest też wiedza o doświadczeniach w digitalu, zwyczaje, aktywność, preferencje, a także problemy, marzenia i aspiracje i wiele innych. W More Bananas pracę na personach traktujemy ze szczególną uwagą. To, co wiesz o swoich klientach, w największym stopniu decyduje o Twoich szansach na sukces. 

  Po zebraniu danych i opracowaniu person, rozpoczynamy etap analizowania i formułowania wniosków, prowadzący do określenia taktyk, pozwalających osiągnąć wyznaczone cele. Polega on – w dużym uproszczeniu – na odpowiadaniu na pytania zadawane wg modelu: „Co trzeba zrobić, żeby cel X został osiągnięty, biorąc pod uwagę nasz stan wiedzy o ofercie, rynku i grupie docelowej”. 

  Jakie mogą być cele strategii? Poza maksymalnym zyskiem, mogą być związane z rozmaitymi kryteriami. Najważniejsze, aby były precyzyjnie sformułowane. 

  Przykładowe cele to np.:

  • wzrost sprzedaży o X%,
  • zwiększenie rozpoznawalności marki o X% do końca roku,
  • pozyskanie partnera/inwestora na kwotę Y do końca roku,
  • wzrost o Z% liczby sesji w witrynie,
  • poprawa reputacji marki (mierzone liczbą X publikacji przedstawiających Ciebie, jako eksperta w danej dziedzinie).

  Jak widać na powyższych przykładach, kluczowe jest liczbowe określenie skali oczekiwanego efektu i ram czasowych, w których go osiągniemy, żeby były one osiągalne i mierzalne. Już po kilku miesiącach od wdrożenia można ocenić, jak strategia realnie wpływa na funkcjonowanie i rozwój firmy.  

  W czym pomoże Ci strategia marketingowa?

  Dobra strategia marketingowa działa trochę jak nawigacja:

  • umożliwia koncentrację na okazjach do wykorzystania, 
  • pozwala uniknąć zagrożeń,
  • definiuje Twoją przewagę konkurencyjną,
  • określa narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej,
  • pomaga skoncentrować się na priorytetach, 
  • wyznacza kierunki działań marketingowych,
  • usprawnia komunikację firmy z otoczeniem.

  Co w efekcie pomaga podnosić sprzedaż i zmaksymalizować zyski.

  strategia marketingowa

  Strategia, aby była skuteczna, powinna obejmować

  • ocenę sytuacji rynkowej,
  • weryfikację rynku docelowego,
  • badanie szans i zagrożeń,
  • dokonywanie wyboru taktyk i narzędzi marketingu mix.

  Podsumowując, efektywna strategia marketingowa musi być na bieżąco aktualizowana i uzupełniana, odpowiednio do aktualnej sytuacji na rynku, nastrojów społecznych, rozwoju technologicznego, trendów i wielu innych czynników.

  Anna Boenish

  Anna Boenish

  Marketerka, copywriterka i content managerka specjalizująca się w storytellingu i etycznym marketingu. Z wykształcenia sztukmistrzyni pisania, z zamiłowania pisarka prozy – na co dzień zajmuje się głównie składaniem słów w historie.

  Udostępnij

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Inne artykuły w tej kategorii