Wpisz swój adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościowe treści.

Potwierdzam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

#KARMIMYWIEDZĄ

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pełen niespodzianek

Każdego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawdź!
x

Strategia

Redakcja

Redakcja

Strategia marketingowa to zespół najważniejszych zasad i informacji o działaniu organizacji, uproszczonych do postaci wykonywalnej – zwykł mawiać pewien sędziwy wykładowca i jego definicja, mimo upływu lat, jest nadal aktualna. O ile nie można traktować strategii jako gotowego przepisu na sukces, to z pewnością firma, która nie posiada strategii, ma na niego znikome szanse

Strategie marketingowe mają liczne odmiany i dzieli się je według wielu kryteriów, wśród których są między innymi: czas wejścia na rynek, relacje między rynkiem a produktem, konkurencyjność, udział w rynku i komunikacja z nabywcami. 

Zależnie od polityki marketingowej przedsiębiorstwa, oprócz „globalnej” strategii przedsiębiorstwa, wyróżniamy podległe jej strategie poszczególnych obszarów działalności, a także funkcjonalne, jak np. strategia contentowa. Jej istota to budowanie obecności marki w internecie w taki sposób, aby użytkownicy sami trafiali w jej obszar. 

Z kolei strategia rozwoju firmy, produktu bądź marki osobistej, będzie stworzona na bazie najważniejszych wyzwań, stojących przed nimi oraz sposobów, w jaki można im sprostać, z taktykami i narzędziami penetracji rynku włącznie, w związku z tym strategia komunikacji i strategia marki będą koncentrowały się na wyróżnieniu organizacji na tle otoczenia marketingowego, przy czym ta druga będzie się odnosiła do całości jej działania. 

Powyższe wyliczenie oczywiście nie wyczerpuje obszernego tematu, jakim są rodzaje strategii marketingowych.

Strategie marketingowe – sprawdź ofertę

W ramach strategii komunikacji i taktyki działań digital marketingowych opracowujemy:

Analizę rynku i konkurencji obejmującą takie zagadnienia, jak:

– pozycja rynkowa konkurencji,

– działania konkurencji w zakresie digital marketingu,

– wykorzystywane kanały i metody komunikacji.

Persony kluczowych klientów z uwzględnieniem:

– danych geodemograficznych,

– analiz psychodemograficznych,

– zainteresowań, potrzeb, obaw i oczekiwań,

– weryfikacji person przygotowanych wcześniej przez Ciebie.

Analizę SWOT, czyli mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.

WYBÓR KANAŁÓW I FORM DOTARCIA

 • utworzymy persony odbiorców wraz z ich zachowaniami, 
 • przeanalizujemy działania marketingowe branży,
 • wybierzemy najkorzystniejsze kanały komunikacji, 
 • przygotujemy rekomendacje formatów contentu, komunikacji graficznej i copywritingu,
 • podpowiemy, jakie działania płatne podjąć,
 • utworzymy ogólny harmonogram działań dla marki,
 • utworzymy linie komunikacji zgodnie z rekomendowanymi kanałami,
 • przygotujemy wzorcowe propozycje graficzne contentu.

Efektem prac będzie rozbudowany dokument zawierający:

 • wyniki analizy rynku i działań konkurencji,
 • persony kluczowych klientów/odbiorców,
 • rekomendacje związane z działaniami organicznymi i reklamowymi brandu lub dotyczące form i typów komunikacji (copywriting, wskazanie formatu postu i rekomendacje dot. grafiki),
 • rekomendacje związane z komunikacją graficzną i copywritingiem (linie komunikacji).

W More Bananas towarzyszymy Ci na każdym etapie tworzenia strategii, a po jej wdrożeniu konsultujemy na bieżąco kolejne procesy. 

Bierzemy na siebie: 

 • wykonanie researchu,
 • weryfikację zgromadzonych danych,
 • analizę, 
 • formułowanie wniosków,
 • sporządzenie zaleceń dotyczących m.in.: 
  • celów, 
  • segmentacji grupy docelowej, 
  • taktyk zdobywania udziałów w rynku, 
  • charakteru i stylu komunikacji,
  • doboru odpowiednich kanałów oraz narzędzi,
  • wskaźników ewaluacji, 
  • harmonogramów działań 
  • …oraz budżetów.

Strategie marketingowe, czyli co?

Strategia marketingowa to dokument, zawierający analizę bieżącej sytuacji firmy, cele działań marketingowych i sposoby ich osiągania. Tak jak komputer bez systemu operacyjnego jest tylko zestawem połączonych podzespołów, tak organizacja bez strategii może najwyżej przetrwać, natomiast z pewnością nie odniesie sukcesu.

Jak stworzyć strategię? Zaczynamy od gromadzenia informacji o otoczeniu rynkowym. Ich źródłami mogą być między innymi:

 • ankiety na stronie internetowej lub w wiadomościach mailowych,
 • komentarze, opinie i recenzje w social mediach,
 • analizy rzeczywistych zachowań użytkowników (np. dzięki „mapom ciepła” Twojej strony www),
 • analizy zachowań w mediach społecznościowych,
 • pracownicy biura obsługi klienta, handlowcy, sprzątaczki, ochrona, etc.,
 • konsultacje i wywiady,
 • monitoring sieci.

Persona

Następnie, z ich użyciem tworzymy persony. Persona to szczegółowy, chociaż hipotetyczny portret przedstawiciela Twojej grupy docelowej. Jako że nie jest ona jednorodna, zaleca się stworzenie kilku do kilkunastu person, które odwzorowują najbardziej typowe zachowania konsumenckie. 

Do tego etapu podchodzimy bardzo sumiennie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji, w tym:

 • dane transakcyjne, 
 • deklarowane zainteresowania i preferencje,
 • znane tożsamości online i offline (!),
 • zanonimizowane tożsamości online, 
 • ‘2nd party data’,
 • wywnioskowane zainteresowania i preferencje,
 • dane nietransakcyjne,
 • ‘3nd party data’.

W efekcie otrzymujesz szczegółowy wgląd w klienta i pogłębiasz wiedzę o grupie docelowej, jego opinie o markach i doświadczeniach z nimi. Bezcenna jest też wiedza o doświadczeniach w digitalu, zwyczaje, aktywność, preferencje, a także problemy, marzenia i aspiracje i wiele innych. W More Bananas pracę na personach traktujemy ze szczególną uwagą. To, co wiesz o swoich klientach, w największym stopniu decyduje o Twoich szansach na sukces. 

Po zebraniu danych i opracowaniu person, rozpoczynamy etap analizowania i formułowania wniosków, prowadzący do określenia taktyk, pozwalających osiągnąć wyznaczone cele. Polega on – w dużym uproszczeniu – na odpowiadaniu na pytania zadawane wg modelu: „Co trzeba zrobić, żeby cel X został osiągnięty, biorąc pod uwagę nasz stan wiedzy o ofercie, rynku i grupie docelowej”. 

Jakie mogą być cele strategii? Poza maksymalnym zyskiem, mogą być związane z rozmaitymi kryteriami. Najważniejsze, aby były precyzyjnie sformułowane. 

Przykładowe cele to np.:

 • wzrost sprzedaży o X%,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki o X% do końca roku,
 • pozyskanie partnera/inwestora na kwotę Y do końca roku,
 • wzrost o Z% liczby sesji w witrynie,
 • poprawa reputacji marki (mierzone liczbą X publikacji przedstawiających Ciebie, jako eksperta w danej dziedzinie).

Jak widać na powyższych przykładach, kluczowe jest liczbowe określenie skali oczekiwanego efektu i ram czasowych, w których go osiągniemy, żeby były one osiągalne i mierzalne. Już po kilku miesiącach od wdrożenia można ocenić, jak strategia realnie wpływa na funkcjonowanie i rozwój firmy.  

Skuteczne strategie marketingowe

Strategia, aby była skuteczna, powinna obejmować

 • ocenę sytuacji rynkowej,
 • weryfikację rynku docelowego,
 • badanie szans i zagrożeń,
 • dokonywanie wyboru taktyk i narzędzi marketingu mix.

Podsumowując, efektywna strategia marketingowa musi być na bieżąco aktualizowana i uzupełniana, odpowiednio do aktualnej sytuacji na rynku, nastrojów społecznych, rozwoju technologicznego, trendów i wielu innych czynników. itp.

W czym pomoże Ci strategia marketingowa?

Dobra strategia marketingowa działa trochę jak nawigacja:

 • umożliwia koncentrację na okazjach do wykorzystania, 
 • pozwala uniknąć zagrożeń,
 • definiuje Twoją przewagę konkurencyjną,
 • określa narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej,
 • pomaga skoncentrować się na priorytetach, 
 • wyznacza kierunki działań marketingowych,
 • usprawnia komunikację firmy z otoczeniem.

Co w efekcie pomaga podnosić sprzedaż i zmaksymalizować zyski.

Redakcja

Redakcja

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Inne artykuły w tej kategorii