Wpisz swój adres e-mail i pobieraj do woli!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościowe treści.

Potwierdzam, że jestem świadomy, że administratorem danych osobowych jest More Bananas Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane jedynie na podstawie mojej zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności.

#KARMIMYWIEDZĄ

#KARMIMYEMOCJAMI

Newsletter

Kalendarz
pełen niespodzianek

Każdego dnia odkrywaj
jedno okienko i zgarniaj prezenty!

Sprawdź!

AKADEMIA
SOCIAL
MEDIA

Ruszamy z Akademią Social Media! Przed Tobą aż 7 szkoleń online, dzięki którym podniesiesz kwalifikacje i zwiększysz zarobki. Zdobądź aktualną i praktyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem.

Zapisz się

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MORE BANANAS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Niniejszy dokument (Regulamin) określa warunki korzystania z usług i zasobów udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o serwis internetowy dostępny pod adresem www.morebananas.pl
Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna celem korzystania z udostępnianych przez nas zasobów i świadczonych usług.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wskazanym poniżej pojęciom, nadaje się znaczenie niżej przypisane:

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Z usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem kanału komunikacji e-mail pod adresem: kontakt@morebananas.pl, a także za pośrednictwem Formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA 

6. TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP

7. NEWSLETTER

8. FORMULARZ KONTAKTOWY

9. PROMOCJE I RABATY

10. REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)

 

  1. Adresat: More Bananas Sp. z. o. o. Sp. kom. 

 

Imię i nazwisko Kupującego: ______________________________________________________

 

Dane Kupującego

 

Adres:_____________________________________________________________________

 

Numer telefonu:____________________ Adres mailowy:___________________________

 

Jeśli opłaciłeś zamówienie on-line pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli życzysz sobie aby środki zostały zwrócone na inny rachunek bankowy wskaż poniżej jego numer.

________________________________________________________

 

 Dane umowy, od której Kupujący odstępuje

 

Data zakupu: ___________________ Data zgłoszenia zwrotu:_________________________

 

Numer zamówienia/ faktury:_____________________________________________________

Określenie towarów, których zwrot dotyczy: :_____________________________________

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego morebananas.pl w tym z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Data i podpis:_____________________